Praktický manuál ZOK

Text zákona o obchodních korporacích vyvolává mnoho otázek.
Jasné odpovědi na ně zajistí odborná analýza aktuální soudní judikatury.

ASPI Průvodce Insolvence agendy

A právě Praktický manuál vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných a stručných odpovědí

  • Odborná analýza soudních rozhodnutí
  • Průběžně aktualizován a rozšiřován o nová řešení a judikaturu
  • Aktuálně více než 1 780 příspěvků k více než 556 ustanovením zákona o obchodních korporacích  od zkušených odborníků na korporátní právo

Autoři Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman obdrželi Autorskou cenu Wolters Kluwer ČR pro rok 2021.
Jak Manuál vzniká, aktualizuje se a co nového autoři připravují se dočtete v rozhovorou.

Jasné odpovědi na konkrétní otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu Nejvyššího soudu, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku. Autoři také příspěvky průběžně aktualizují a doplňují nové otázky a řešení. Aktuálně Manuál pokrývá přes 70 % všech paragrafů zákona o obchodních korporacích.

 

Související předpisy, judikatura a komentáře v ASPI u průvodce Insolvence
ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích ZOK

Praktický manuál k ZOK zahrnuje také:

  • Vzory – konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy, konkrétní znění rozhodnutí valné hromady, atd.)
  • Checklisty – získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské smlouvě s. r. o. odchylně od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
  • Postupy – jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s. r. o., provázáno na vzory jednotlivých dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
  • Odkazy – praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného právního předpisu, která se vztahuje k danému ustanovení ZOK
Ivan Chalupa a David Reiterman

„Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme zejména porozumění pro inovaci, která z ASPI činí logickou platformu pro vývoj Praktického manuálu k ZOK. Věříme, že další vývoj ASPI online představuje velkou příležitost pro další zefektivnění komunikace právních informací.“

Získali Autorskou cenu Wolters Kluwer pro rok 2021.

Ivan Chalupa a David Reiterman
Autoři Praktického manuálu ZOK

Ukázky z Praktického manuálu k ZOK najdete i v klasickém ASPI (modul Literatura, pramen PMZOK)

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 490 Kč

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.