Praktický manuál ZOK

Text zákona o obchodních korporacích vyvolává mnoho otázek.
Jasné  odpovědi na ně zajistí odborná analýza aktuální soudní judikatury.

ASPI Průvodce Insolvence agendy

A právě Praktický manuál vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných a stručných odpovědí.

  • Analýza soudních rozhodnutí
  • Plně aktualizován v souladu s novelou ZOK účinnou od 1. 1. 2021
  • Aktuálně více než 1 200 příspěvků k více než 400 ustanovením ZOK od zkušených odborníků na korporátní právo

Autory jsou Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman.

Odpovědi na konkrétní otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu Nejvyššího soudu, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

Související předpisy, judikatura a komentáře v ASPI u průvodce Insolvence
Praktický manuál pro průvodce v ASPI

Praktická pomůcka zahrnuje také:

  • Vzory – konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy, konkrétní znění rozhodnutí valné hromady, atd.)
  • Checklisty – získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské smlouvě s. r. o. odchylně od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
  • Postupy – jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s. r. o., provázáno na vzory jednotlivých dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
  • Systematické provazby – praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného právního předpisu, která se vztahuje k danému ustanovení ZOK
Ivan Chalupa a David Reiterman

„Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme zejména porozumění pro inovaci, která z ASPI činí logickou platformu pro vývoj Praktického manuálu k ZOK. Věříme, že další vývoj ASPI online představuje velkou příležitost pro další zefektivnění komunikace právních informací.“

Ivan Chalupa a David Reiterman
Autoři Praktického manuálu ZOK

Ukázky z Praktického manuálu k ZOK najdete i ve vašem ASPI (modul Literatura, pramen PMZOK)

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.