ASPI Průvodce

Veřejné zakázky

Přehledná a rychlá navigace problematikou veřejných zakázek pro zadavatele, dodavatele i advokáty.
Na pár kliknutí získáte výsledný konsolidovaný dokument.
Všechny informace jsou aktualizované a ověřené.

Z uživatelských průzkumů od vás víme, že:

  • potřebujete rychle najít relevantní informace ve velkém množství obsahu
  • hledáte pomoc v nových či méně obvyklých pracovních situacích
  • připravujete argumentaci pro váš konkrétní případ – judikaturu, vzorové postupy a návody
  • Jste zadavatel a řešíte, jak vybrat toho nejlepšího dodavatele?
  • Jste dodavatel a potřebujete informace, jaké jsou požadavky na kvalifikaci a její prokazování?
  • Jste advokát a řešíte možnosti obrany proti nesprávnému postupu zadavatele?

Na pár kliknutí získáte s Průvodcem Veřejné zakázky jen relevantní a aktualizované informace k tématu, které vás zajímá.
Průvodce je součástí právního oboru Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže 

Všechny relevantní informace na 5 kliknutí

Přehledně zpracovaná agenda veřejných zakázek na jednom místě

  1. Přehledná navigace agendami v hlavním menu
  2. Dynamický výběr zdrojů – okamžitě máte k dispozici všechny relevantní zdroje k situaci, kterou hledáte
  3. Výsledný konsolidovaný dokument – informace z různých zdrojů na jednom místě (konkrétní paragraf předpisu, judikatura, odborný výklad – komentář, monografie a další praktické monografie, články z časopisů, vzory a postupy

Systém ASPI využívá naše městská část již od roku 2000. Jedná se o profesionální zdroj právních informací, které jsou pravidelně aktualizovány, vedeny zcela přehledně a pro běžné uživatele (jímž jsem též) srozumitelně tříděné. Pro Prahu 16 jsou dále klíčové předpisy územních samospráv včetně složitého právního prostředí, historicky nastaveného v metropoli – díky ASPI a jeho nástrojům se však uživatel vždy zorientuje v aktuální i předchozí podobě předpisů.  

Ing. Pavel Jirásek tajemník Úřadu městské části Praha 16
Ing. Pavel Jirásek

„Vzhledem k rozsahu, komplikovanosti, permanentním změnám, a z toho vyplývajícím častým výkladovým nejasnostem právního řádu, je v dnešní době výkon profese právníka bez právního informačního systému prakticky nemyslitelný. Ze svých zkušeností mohu potvrdit existenci přímé úměry mezi kvalitou právního informačního systému a kvalitou výsledků práce právníka. Informační systém ASPI je pro mě již mnoho let spolehlivým partnerem v situacích, které se mnohým mohou zdát na první pohled neřešitelné.“

Mgr. Ing. Daniel Novák, Ph.D. právník statutárního města
Mgr. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

Proklikala jsem si průvodce a musím říct, že se mi velmi líbí. Doposud mě nenapadla žádná připomínka, kterou bych Vám sdělila. Po prvním přihlášení mi nějakou dobu trvalo, než jsem se zorientovala, jelikož „nové ASPI“ neznám, ale to netrvalo dlouho a nyní vím, kde bych mohla vše najít a jak. Vše, co jsem potřebovala, jsem našla, a to i něco navíc. Velmi jednoduché postupy, zcela přehledné, vše provázané. Moc se mi líbí, že u jednoho předpisu jsou velmi přehledné a jednoduché odkazy na věci s tím související (komentáře, judikatura, připravované změny, články), ale i rozdělení na různé oblasti problematiky. Pokud bychom „nové ASPI“ měli, pak by mi ušetřilo spoustu času. Aplikace není takto krásně přehledná, orientace v ní je složitější. Zkoumala jsem především problematiku živnostenského podnikání, správního a přestupkového řízení. Také je přínosné zařazení zemědělského podnikatele, jednotného kontaktního místa a ochrany spotřebitele. Sice dozorujeme daleko více předpisů (lihoviny, tabák, pohřebnictví apod.), ale myslím, že si každý předpis bez problémů dohledám a vše najdu u něj.

Referentka správního a kontrolního úseku na živnostenském úřadě 
Referentka správního a kontrolního úseku na živnostenském úřadě

ASPI společnosti Wolters Kluwer při své práci využívám denně, zejména moduly právní předpisy, judikatura a samospráva. Vím, že v nich vždy naleznu aktuální znění právních předpisů i historický vývoj jejich obsahu a k tomu bohatou databázi judikatury, zejména vrcholných stupňů soudní soustavy a Ústavního soudu. Oceňuji též možnosti vyhledávání, i když zde vidím ještě prostor pro zlepšení. Bez právního informačního systému si svou práci nedokážu představit, a když už právní informační systém, tak proč ne ASPI? Tradice a spolehlivost, která trvá.

Martin Zíka  Vedoucí Oddělení informatiky, Úřad městské části Praha 11
Martin Zíka

Rádi využíváme možnosti ohodnotit dosavadní zkušenosti s právním informačním systémem ASPI. Systém ASPI využíváme již řadu let zejména z důvodu spolehlivosti, přehledného členění informací, servisní podpory a možnosti účasti na školení podle požadavku uživatelů. Systém ASPI maximálně vyhovuje potřebám pracovníků, zejména rozsahem výkladové literatury a tím, že obsahuje vždy aktuální informace a reflektuje aktuální situaci vývoje právního systému. Je nutno zmínit rovněž spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., která je dlouhodobě výborná, korektní a bezproblémová. Společnost v maximální míře vychází vstříc našim potřebám. Musím především vyzvednout spolehlivost a flexibilitu při poskytování služeb.

Mgr. Ladislav Zajíc Vedoucí oddělení (právník) ekonomicko - právní, Odbor městské informatiky - Magistrát města Brna
Mgr. Ladislav Zajíc

Rád bych Vám poděkoval sám za sebe i za všechny své kolegyně a kolegy z krajského úřadu za skvělý specializovaný informační systém ASPI. Tento systém provozujeme na našem intranetu a užíváme ho již od roku 2001, tedy téměř dvě desetiletí, prakticky od vzniku kraje. Kromě kraje samotného využíváme službu také pro všech cca 100příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Pro výkon našich činností potřebujeme nejen mít validní právní informace, ale také uživatelsky přívětivý nástroj pro jejich třídění a vyhledávání. V ASPI je navíc k dispozici široká škála výkladové literatury zaměřené na územní samosprávné celky a na výkon státní správy, vždy v aktuálním znění a v přehledném uspořádání. ASPI je tak pro náš úřad vynikajícím, rychlým a pohodlným zdrojem informací, na který se můžeme vždy plně spolehnout. Poděkování patří Vaší společnosti i za skvělý, vždy přátelský a klientsky orientovaný přístup a také za rozumnou cenovou a licenční politiku. A velmi profesionální jsou také obchodní zástupkyně a zástupci společnosti, se kterými jsme v době minulé i nedávno jednali a řešili naše požadavky a potřeby.

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel, KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.