Nástroje ASPI

ASPI Průvodce

Všechny relevantní informace z dané problematiky na pár kliknutí.

ASPI Navigátory

S ASPI Navigátory snadno porozumíte i složitým právním procesům.

Kalkulačka ASPI

Snadno a spolehlivě zvládnete i složité výpočty. Nejpoužívanější kalkulačky máte vždy po ruce pohodlně online.

Ekonomické informace o firmách v ČR

Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu vašich smluv a dokumentů.

Poradna pro obce – otázky a odpovědi

Až 2 500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných svazků obcí, ale i příspěvkových organizací.

Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek

Nástroj pro všechny účastníky veřejných zakázek, který usnadňuje  orientaci v rozhodovací praxi ÚOHS.

Technické normy ČSN

Technické normy jsou k dispozici uživatelům ASPI ve speciálním modulu přímo v ASPI.

Praktický manuál ZOK

Konkrétní odpovědi na otázky každodenní korporátní praxe. Unikátní analýza relevantní soudní judikatury.

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

JUDr. Jan Provazník

„S ASPI mám zkušenost jako uživatel i jako autor. Jako uživatel oceňuji zejména skvělou vnitřní propojenost databází, díky níž lze pracovat s vazbami mezi předpisy a judikaturou, různými  časovými verzemi předpisů atd., a tímto způsobem získat najednou, rychle a bezpracně potřebný komplex informací, který by jinak vyžadoval značný čas a úsilí. Jako autor si velmi vážím toho, že redakce ASPI vytváří kvalitní, nápomocné a profesionální zázemí, které autorům umožňuje věnovat prakticky veškerou energii jen odborné stránce věci. Tento aspekt zůstává běžnému uživateli skrytý, ale představuje nedocenitelnou a nesmírně významnou determinantu odborné i praktické kvality výsledného produktu. Jako uživatel i jako autor pak musím vyzdvihnout inovativnost a progresivitu týmu ASPI, který neustále usiluje o zachycení technologických i odborných trendů a reflektuje zpětnou vazbu, již i aktivně vyhledává. To usnadňuje cíl stejně žádoucí jako obtížný – udržet si stabilní přehled v oboru i době, pro něž je příznačná hektičnost a překotnost.“

JUDr. Jan Provazník
Pedagog PF MU v Brně, odborník na trestní právo