Monografie a praktické příručky

Největší rozsah výkladů z nejrůznějších praktických oborů

Více než 1 300 autorských monografií v podobě praktických výkladů a srozumitelných vysvětlení konkrétních témat z velkého spektra oborů (právo, daně, účetnictví, školství…) vám zajišťuje nejširší informační zázemí, jaké na trhu můžete mít.

Zařazujeme výklady více odborných nakladatelů

Často potřebujete znát odlišné úhly pohledu různých autorů na stejnou problematiku. Tituly nakladatelství Wolters Kluwer proto doplňujeme o tituly řady dalších odborných nakladatelství – Auditorium, Erudicum, Grada Publishing, Leges, Masarykova univerzita, Porta Medica, Sagit…

Zařazujeme i vysokoškolské učebnice, především pro právníky a ekonomy. I učebnice jsou totiž často důležitým zdrojem informací pro praxi.

Důvody, proč se naši zákazníci spoléhají na výklady v ASPI

  • nejvíce právních názorů, nejvíce oborů – to vše na jednom místě
  • prakticky a srozumitelně zpracovaná témata – užitečné vzory, praktické příklady, zkušenosti z praxe
  • veškerá výkladová literatura je pečlivě zpracována v potřebných souvislostech a vždy propojena se souvisejícími dokumenty v celém systému
  • autoři jsou zkušení odborníci a uznávané autority ve svých oborech, pravidelně získávají prestižní ocenění za svoji autorskou činnost

S Wolters Kluwer spolupracuji již řadu let a nejvíc si cením toho, že jde o skutečné profesionály nabízející právníkům bezkonkurenční

... Číst více

JUDr. Jan Kněžínek
JUDr. Jan Kněžínek
předseda legislativní rady vlády, bývalý ministr spravedlnosti

Získaná ocenění našich autorů

Každý rok jsou publikace vydávané Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností a jejich autoři získávají řadu významných ocenění.

 Nejhodnotnější právnická kniha roku 2019, 3. místo

Obálka knihy Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukrémého práva

 Nejhodnotnější právnická kniha roku 2018 2. místo

Obálka knihyTrestní řád

Trestní řád.  Komentář

Nejhodnotnější právnická publikace roku 2017, 1. místo

Obálka knihy Ústava České republiky

Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komenář

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Naši knihu Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?  jsme vydali v nakladatelství Wolter Kluwer, protože spolupráce s tímto nakla

... Číst více

JUDr. Kateřina Šimáčková
JUDr. Kateřina Šimáčková
Soudkyně Ústavního soudu

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. D

... Číst více

Monika Puškinová
Monika Puškinová
školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na

... Číst více

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
ředitelka kanceláře ředitele, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě

... Číst více

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
advokát, právní služby pro podnikatele i běžné občany

Wolters Kluwer je dlouholetým vydavatelem učebnic obchodního práva, monografií i sborníků z konferencí. Při tvorbě našich odborných

... Číst více

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
katedra obchodního práva, právnická fakulta UK

ASPI je nezbytným pomocníkem pro každodenní praxi ve veřejné správě nejenom pro právníky, kdy velice rozsáhlý okruh činností klade vyso

... Číst více

Mgr. David Venzara, MPA
Mgr. David Venzara, MPA
pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pardubický kraj

Rádi využíváme možnosti ohodnotit dosavadní zkušenosti s právním informačním systémem ASPI. Systém ASPI využíváme již řadu let zejm

... Číst více

Mgr. Ladislav Zajíc
Mgr. Ladislav Zajíc
Vedoucí oddělení (právník) ekonomicko - právní, Odbor městské informatiky - Magistrát města Brna

Děkuji vydavatelství Wolters Kluwer za možnost podílet se na tvorbě odborných textů i za jejich rychlé zpřistupňování pomocí databáze A

... Číst více

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Právnická fakulta MU