Komentáře

Největší odborníky máte na své straně

Pro jistotu správného postupu potřebujete podrobné vysvětlení a odborný právní názor.

Aktuálně zařazeno více než 315 rozsáhlých a detailně zpracovaných komentářů od renomovaných autorů, ve kterých pro vás komentujeme více než 270 nejdůležitějších právních předpisů. Texty po změnách aktualizujeme – v roce 2019 bylo do ASPI zpracováno více než 85 aktualizací komentářů.

Pro systém ASPI v současnosti publikuje více než 1 500 aktivních autorů.

Používáním ASPI získáváte to nejlepší know-how

U nejvýznamnějších předpisů máte k dispozici komentáře od různých autorských kolektivů. Víme, že pro řadu z vás je důležité znát více názorů na daný právní problém. Do ASPI pro vás zařazujeme nejen komentáře vydané pod značkou Wolters Kluwer – jedničky na trhu odborných právnických nakladatelů. Využívat můžete také komentáře dalších nakladatelů (Leges, Havlíček Brain Team…). Pamatujeme i na vysoce specializované komentáře, které připravujeme výlučně pro ASPI (aktuálně se jedná o 111+ komentovaných předpisů).

Spolupracujeme s významnou advokátní kanceláří PRK Partners na Srovnávacím komentáři k občanskému zákoníku. Můžete si být jistí, že máte k dispozici vždy aktuální stanoviska významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

S ASPI se můžete spolehnout, že pracujete s aktuálními komentáři

Všechny aktuální změny zákonů naši autoři komentářů sledují a po legislativních změnách do komentářů zařazují nové výklady.

Důvody, proč naši zákazníci oceňují komentáře v ASPI

  • víme, že hledáte relevantní názory pro svůj případ – komentáře pro ASPI připravují nejlepší odborníci – vždy jedničky ve svém oboru
  • největší rozsah komentovaných předpisů na trhu
  • průběžné aktualizace komentářů po legislativních změnách (55 % všech zařazených komentářů je aktuálních k 2018 – 2020)
  • Naši autoři jsou pravidelně oceňováni jako významní odborníci ve svých oborech – dle ankety časopisu Právní rádce Nejvlivnější právníci roku z ledna 2019 je 7 z 10 nejvýznamnějších právníků našimi autory
  • texty jsou precizně zpracovány  v souvislostech a vždy propojeny se souvisejícími dokumenty v celém systému

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy...

... Číst více
Monika Puškinová
Monika Puškinová
školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Získaná ocenění našich autorů

Každý rok jsou komentáře Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností v anketě o nejhodnotnější odbornou publikaci a autoři našich komentářů získávají řadu významných ocenění.

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2019
3. místo

Obálka knihy Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2018
2.místo

Obálka knihyTrestní řád

Trestní řád. Komentář

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2017
1. místo

Obálka knihy Ústava České republiky

Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komenář

Rádi využíváme možnosti ohodnotit dosavadní zkušenosti s právním informačním systémem ASPI. Systém ASPI využíváme již řadu let zejména z důvodu...

... Číst více
Mgr. Ladislav Zajíc
Mgr. Ladislav Zajíc
Vedoucí oddělení (právník) ekonomicko - právní, Odbor městské informatiky - Magistrát města Brna

S Wolters Kluwer spolupracuji již řadu let a nejvíc si cením toho, že jde o skutečné profesionály nabízející právníkům bezkonkurenční škálu služeb....

... Číst více
JUDr. Jan Kněžínek
JUDr. Jan Kněžínek
předseda legislativní rady vlády, bývalý ministr spravedlnosti

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na jednom...

... Číst více
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
ředitelka kanceláře ředitele, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i...

... Číst více
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
advokát, právní služby pro podnikatele i běžné občany

Wolters Kluwer je dlouholetým vydavatelem učebnic obchodního práva, monografií i sborníků z konferencí. Při tvorbě našich odborných výstupů, ale i...

... Číst více
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
katedra obchodního práva, právnická fakulta UK

Rád bych Vám poděkoval sám za sebe i za všechny své kolegyně a kolegy z krajského úřadu za skvělý specializovaný informační systém ASPI. Tento...

... Číst více
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel, KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

ASPI je nezbytným pomocníkem pro každodenní praxi ve veřejné správě nejenom pro právníky, kdy velice rozsáhlý okruh činností klade vysoké nároky na...

... Číst více
Mgr. David Venzara, MPA
Mgr. David Venzara, MPA
pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pardubický kraj

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy...

... Číst více
Monika Puškinová
Monika Puškinová
školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení