Komentáře

Největší odborníky máte na své straně

Pro jistotu správného postupu potřebujete podrobné vysvětlení a odborný právní názor.

Aktuálně zařazeno 359 rozsáhlých a detailně zpracovaných komentářů od renomovaných autorů, ve kterých pro vás komentujeme více než 300 nejdůležitějších právních předpisů. Texty po změnách aktualizujeme – 60 % komentář je aktuálních k 2020 – 2022.

Pro systém ASPI v současnosti publikuje více než 1 500 aktivních autorů.

Používáním ASPI získáváte to nejlepší know-how

U nejvýznamnějších předpisů máte k dispozici komentáře od různých autorských kolektivů. Víme, že pro řadu z vás je důležité znát více názorů na daný právní problém. Do ASPI pro vás zařazujeme nejen komentáře vydané pod značkou Wolters Kluwer – jedničky na trhu odborných právnických nakladatelů. Využívat můžete také komentáře dalších nakladatelů (Leges, Havlíček Brain Team…). Pamatujeme i na vysoce specializované komentáře, které připravujeme výlučně pro ASPI (aktuálně se jedná o 150 komentovaných předpisů).

Spolupracujeme s významnou advokátní kanceláří PRK Partners na Srovnávacím komentáři k občanskému zákoníku. Můžete si být jistí, že máte k dispozici vždy aktuální stanoviska významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

S ASPI se můžete spolehnout, že pracujete s aktuálními komentáři

Všechny aktuální změny zákonů naši autoři komentářů sledují a po legislativních změnách do komentářů zařazují nové výklady.

Důvody, proč naši zákazníci oceňují komentáře v ASPI

  • víme, že hledáte relevantní názory pro svůj případ – komentáře pro ASPI připravují nejlepší odborníci – vždy jedničky ve svém oboru
  • největší rozsah komentovaných předpisů na trhu
  • průběžné aktualizace komentářů po legislativních změnách – 60 % všech zařazených komentářů je aktuálních k 2020- 2022
  • naši autoři jsou pravidelně oceňováni jako významní odborníci ve svých oborech
  • texty jsou precizně zpracovány v souvislostech a vždy propojeny se souvisejícími dokumenty v celém systému

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. D

... Číst více

Monika Puškinová
Monika Puškinová
školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Získaná ocenění našich autorů

Každý rok jsou komentáře Wolters Kluwer oceňovány odbornou veřejností v anketě o nejhodnotnější odbornou publikaci a autoři našich komentářů získávají řadu významných ocenění.

Autorská cena ČR za nejpřínosnější právnickou publikaci 2022

Zákon o obchodních korporacích: Komentář

Zákon o obchodních korporacích – komentář

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2019
3. místo

Obálka knihy Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2018
2.místo

Obálka knihyTrestní řád

Trestní řád. Komentář

Nejhodnotnější právnická kniha roku 2017
1. místo

Obálka knihy Ústava České republiky

Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komenář

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě

... Číst více

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
advokát, právní služby pro podnikatele i běžné občany

Rád bych Vám poděkoval sám za sebe i za všechny své kolegyně a kolegy z krajského úřadu za skvělý specializovaný informační systém AS

... Číst více

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel, KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

S Wolters Kluwer spolupracuji již řadu let a nejvíc si cením toho, že jde o skutečné profesionály nabízející právníkům bezkonkurenční

... Číst více

JUDr. Jan Kněžínek
JUDr. Jan Kněžínek
předseda legislativní rady vlády, bývalý ministr spravedlnosti

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. D

... Číst více

Monika Puškinová
Monika Puškinová
školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na

... Číst více

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
ředitelka kanceláře ředitele, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Děkuji vydavatelství Wolters Kluwer za možnost podílet se na tvorbě odborných textů i za jejich rychlé zpřistupňování pomocí databáze A

... Číst více

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Právnická fakulta MU

Wolters Kluwer je dlouholetým vydavatelem učebnic obchodního práva, monografií i sborníků z konferencí. Při tvorbě našich odborných

... Číst více

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
katedra obchodního práva, právnická fakulta UK

ASPI je nezbytným pomocníkem pro každodenní praxi ve veřejné správě nejenom pro právníky, kdy velice rozsáhlý okruh činností klade vyso

... Číst více

Mgr. David Venzara, MPA
Mgr. David Venzara, MPA
pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pardubický kraj