ASPI Navigátor

Životní prostředí

Srozumitelně formou grafického zobrazení provede právem životního prostředí.

  • Doporučujeme jako vhodný nástroj pro žadatele v příslušných řízeních, stavební úřady, orgány ochrany přírody, báňské úřady a další správní úřady.
  • Díky přehlednému grafickému zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy a relevantní judikaturu se spolehlivě seznámíte se základními procesy v oblasti práva životního prostředí.
  • Na jednom místě máte k dispozici stěžejní procesy EIA a SEA, ale také postupy vydávání různých rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek podle předpisů z oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, vod, hornické činnosti, nakládání s odpady a další.
  • Procesy obsahují i specifická řízení, jakým je třeba posuzování vlivů na oblast soustavy NATURA 2000.

Odbornou kvalitu garantují autoři – právníci specializující se na právo životního prostředí.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. a Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D., kteří jsou odbornými asistenty na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Jakub Strouhal je doktorandem na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity.

Více o autorském týmu →

Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede složitou problematikou

Výhody ASPI Navigátor pro každodenní praxi

  • Minimalizujete možnost pochybení
  • Získáte komplexní informace o právu životního prostředí
  • Ušetříte čas a náklady
  • Rychle vyhledáte spolehlivé řešení, jak v konkrétní situaci postupovat

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…