1. Domů
  2.  » 
  3. O ASPI
  4.  » 
  5. ASPI Navigátory
  6.  » 
  7. Zadávání veřejných zakázek
  8.  » ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek – autoři

ASPI Navigátor

Zadávání veřejných zakázek – autoři

Autorský tým z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se dlouhodobě specializuje na oblast veřejných investic a podílel se také na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Vilém Podešva, LLM (nar. 1977) je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. V letech 2001 – 2003 působil na ÚOHS a je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Od roku 2006 je předsedou rozkladové komise MMR ČR v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 je též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek. Vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejných investic a participoval též na vývoji legislativy.Je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázkách ( Wolters Kluwer 2016) a Přehledu judikatury ve věcech veřejných zakázek ( Wolters Kluwer 2011).

Mgr. Lukáš Sommer (nar. 1983) absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 2007. Po většinu své profesní kariéry se zabývá zakázkovou a koncesní problematikou, přičemž poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s řízeními před ÚOHS. Je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti novelizací zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázkách ( Wolters Kluwer 2016) a Přehledu judikatury ve věcech veřejných zakázek (Wolters Kluwer 2011).

Mgr. Michal Kožár, DipCL (nar. 1984) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University College Cork. Problematice zadávání veřejných zakázek a koncesí se věnuje od ukončení svých studií, nejprve jako právník na MMR ČR, kde se podílel mj. na přípravě několika právních předpisů v této oblasti, později jako ředitel odboru veřejných zakázek na ÚOHS, kde se zabýval výkonem dohledu nad touto oblastí. Byl členem Expertní skupiny MMR k ZVZ a podílel se na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Aktuálně působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, v rámci které poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům, tak uchazečům o veřejné zakázky, včetně zastupování před ÚOHS a správními soudy. Věnuje se taktéž lektorské činnosti.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL získala ocenění Právnická firma roku 2018 – vítěz kategorií Právo informačních technologií a Telekomunikace a média, velmi doporučovaná firma v kategoriích Veřejné zakázky, Řešení sporů a arbitráže, Duševní vlastnictví, Právo hospodářské soutěže, Fúze a akvizice, Daňové právo, Energetika a energetické projekty

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás to nejvhodnější? Nechte nám vzkaz a my se vám ozveme. Buďte si jistí, že pro vás najdeme to nejvhodnější řešení.