ASPI Navigátor

Vymáhání pohledávek

Ukáže vám nejrychlejší a a nejjednodušší cestu procesem vymožení pohledávky

ASPI navigátor - vymáhání pohledávek
 • Přehledné grafy s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty vás srozumitelně provedou celým procesem vymáhání pohledávky – od vzniku prodlení s finančním plněním až do úplného vymožení dluhu.
 • K dispozici je 59 kompletně zpracovaných postupů.

Průběžně aktualizované postupy jsou připravené zkušenými právníky specializovanými na vymáhání pohledávek z Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák pod vedením Mgr. Ivety Jančové, partnerky v advokátní kanceláři.

 

 

Advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák
Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede obtížnými postupy vymahání pohledávek

Proč používat ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek

 • Pomáhá vyhnout se chybám při vymáhání pohledávek v praxi
 • Poskytuje komplexní pohled z hlediska zákona a judikatury
 • Přináší i zásadní informace o aktivní praxi soudů a chování dlužníků

Poradí se všemi problematickými postupy, jako například:

 • Problematika doručování
 • Problematika správného a včasného podání žaloby k příslušnému soudu
 • Náklady věřitele spojené s uplatněním pohledávky u soudu
 • Podrobný popis soudního řízení a možná obrana dlužníka (žalovaného)
 • Procesní možnosti věřitele při vymožení pohledávky
 • Procesní nástupnictví (úmrtí dlužníka, postoupení pohledávky)
 • Proces odvolacího řízení
 • Náležitosti exekučního titulu
 • Komplexní proces vykonávacího řízení s důrazem na jednotlivé způsoby vymáhání
 • Problematika zastavování exekucí a podmínek pro zastavení exekuce

Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, Přestupky a  Vymáhání pohledávek).

JUDr. Jiří Novák ml.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 125 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Insolvenční řízení

B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta, PRK Partners