ASPI Navigátor

Veřejná podpora

 Srozumitelně provede poskytovatele nejčastějšími procesy veřejné podpory

  • Komplexní a zároveň přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy, komentáře a relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o právu veřejné podpory.
  • Usnadní identifikaci veřejné podpory a pomůže s výběrem nejvhodnějšího nástroje.
  • Praktický nástroj nejen pro ústřední orgány státní správy a obce.

Odbornou kvalitu garantují autoři – právníci dlouhodobě se specializující na právo veřejné podpory.

Mgr. Simona Eichlerová – problematikou veřejné podpory se intenzivně zabývá od roku 2011 jako specializovaný právník řídícího orgánu operačního programu.

Mgr. Milan Bumbálek – problematikou veřejné podpory se zabývá dlouhodobě od roku 2002. V letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory na ÚOHS.

Více o autorském týmu  →

Ukázka ASPI navigátoru

 Krok za krokem spolehlivě seznámí se všemi pravidly veřejné podpory

Poradí a provede všemi problematickými postupy, například:

  • Posouzení znaků veřejné podpory
  • Zvolení vhodné výjimky ze zákazu veřejné podpory
  • Podpora malého rozsahu (registr de minimis)
  • Řízení před Evropskou komisí
  • Aplikace služeb obecného hospodářského rozsahu
  • Kritéria malého a středního podniku

K dispozici je 45 zpracovaných postupů. 

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Zadávání veřejných zakázek

V. Podešva, L. Sommer, M. Kožár, ROWAN LEGAL
 

Více →