ASPI Navigátor

Trestní odpovědnost právnických osob

Spolehlivě provede všemi postupy v řízení o kolektivní odpovědnosti za protiprávní jednání v oblasti trestního práva.

ASPI navigátor - Trestní odpovědnost právnických osob

Výhody ASPI Navigátor

 • Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty
 • Jednotlivé kroky příslušného postupu
 • Možné varianty průběhu postupu

Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml., partnerů Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010 – 2021.

 

 

 

Advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák
Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede zásadními postupy trestní odpovědnosti právnických osob

 • Trestné činy
 • Trestní odpovědnost právnické osoby
 • Zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby
 • Účinná lítost
 • Společné řízení
 • Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
 • Zajišťovací opatření – uložení omezení nakládání s majetkem
 • Zajišťovací opatření – dočasné pozastavení předmětu činnosti
 • Přerušení trestního stíhání na žádost ČNB
 • Ustanovení opatrovníka právnické osobě
 • Předvolání, předvedení a pořádková pokuta
 • Výkon trestu zrušení právnické osoby
 • Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
 • Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
 • Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
 • Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
 • Výkon trestu uveřejnění rozsudku

Nedílnou součástí předplatného jsou také Navigátor Trestní řádNavigátor AML

Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, Přestupky a  Vymáhání pohledávek).

JUDr. Jiří Novák ml.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Tento Navigátor je nedílnou součástí ASPI Navigátor Trestní řád

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Trestní řád

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák
 

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák