ASPI Navigátor

Správní řád

Unikátní formou grafického zobrazení vás spolehlivě provede stěžejními postupy správního řádu

  • Komplexní a srozumitelnou formou grafického zobrazení s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle správního řádu.
  • Aktuálně zařazeno 40 komplexně zpracovaných postupů.

Odbornou kvalitu garantuje autor Mgr. David Vávra, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, který se dlouhodobě věnuje správnímu řízení.

 

Ukázka ASPI navigátoru

Poskytne rychlou orientaci ve správní řádu a pomůže vyhnout se chybám v průběhu řízení

Spolehlivě provede například postupy:

  • řízení vedenými správním orgánem prvního stupně
  • odvolacího řízení a dalšími složitými postupy, například řešení námitek podjatosti
  • mimořádnými opravnými prostředky

Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty

  • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny strany procesního vztahu.
  • Získáte podrobné informace o průběhu řízení ve všech jeho fázích jak z pohledu žadatele, tak i správního orgánu nebo osoby, které se řízení účastní.
  • Průběžně doplňován o zásadní judikaturu a stanoviska poradního sboru MV pro správní řád.

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák