ASPI Navigátor

Společnost s ručením omezeným

Navigátor Společnost s ručením omezeným je určen především pro studenty právnických fakult, ale také pro všechny studenty zabývající se právem obchodních korporací.

Navigátor obsahuje více než 100 procesních map, které přehledným způsobem a hlavně srozumitelně ukazují všechny právní procesy spojené se společností s ručením omezeným.

K nalezení jsou např. procesy:

  • zvýšení základního kapitálu,
  • zrušení, likvidace a zánik společnosti,
  • postavení věřitele v likvidaci,
  • udělení a odvolání prokury,
  • společné žaloby,
  • vyloučení společníka,
  • rozhodování valné hromady per rollam – a mnoho dalších. 

Navigátor připravují odborníci na právní problematiku týkající se společnosti s ručením omezeným – Kateřina Eichlerová, Tomáš Dočkal a Klára Hurychová.

Ukázka ASPI navigátoru

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

ASPI Navigátor Společnost s ručením omezeným je součástí balíčku Student ASPI Plus a není samostatně prodejný .

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Trestní odpovědnost právnických osob

T. Sokol, J. Novák ml. /AK Brož & Sokol & Novák
 

Více →

Daň z přidané hodnoty

J. Škubal, Z. Loebl PRK Partner – J. Škubal, Z. Loebl PRK Partner

Více →

Daň z přidané hodnoty

I. Brychta
 

Více →