ASPI Navigátor

Přestupky

Unikátní formou grafického zobrazení vás spolehlivě provede stěžejními postupy zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

ASPI navigátor - Přestupky
 • Komplexní a srozumitelnou formou grafického zobrazení s propojením na aktuální předpisy a související dokumenty získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty.

Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml., partnerů Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010–2021.

 

 

Advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák
Ukázka ASPI navigátoru

Pomůže vyhnout se chybám v průběhu řízení

Poradí vám se zásadními, komplexně zpracovanými postupy:

 • Přezkumné řízení
 • Přezkum příkazu na místě (na základě podnětu)
 • Evidence přestupků a námitkové řízení
 • Určení působnosti a příslušnosti
 • Podmíněné upuštění od uložení správního trestu
 • Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
 • Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
 • Předání věci
 • Oznamování přestupku
 • Oznámení přestupku orgánem policie ve zvláštních případech
 • Odložení věci
 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Změna právní kvalifikace skutku
 • Záhájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
 • Zrušení, změna a přeměna právnické osoby
 • Přerušení řízení
 • Zastavení řízení o přestupku
 • Společné řízení
 • Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
 • Příkaz
 • Příkaz na místě
 • Odvolání proti rozhodnutí o přestupku
 • Zrušení podmíněného upuštění od uložení správního trestu
 • Přestupková amnestie a nové rozhodnutí

Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, Přestupky a  Vymáhání pohledávek).

JUDr. Jiří Novák ml.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 125 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Trestní řád

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák

Trestní odpovědnost právnických osob

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák