ASPI Navigátor

Občanský soudní řád – autoři

Zpracoval tým právníků kanceláře PRK Partners specializujících se na řešení občanskoprávních a obchodněprávních sporů pod vedením následujících garantů:

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Robert Němec je partnerem PRK Partners a vedoucím týmu pro oblast řešení sporů, který disponuje dlouholetou zkušeností se zastupováním klientů v lokálních i mezinárodních sporech s přesahem do více jurisdikcí. Kromě sporové agendy se Robert Němec specializuje také na konkurzní řízení, restrukturalizace, bankovnictví, fúze a akvizice. Titul magistra práv získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005‒2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales, kde získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert Němec je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Zastupuje klienty v obchodněprávní a občanskoprávní oblasti v rozhodčích, soudních a správních řízeních, a to v tuzemských i mezinárodních sporech. Dále je uznávaným a často vyhledávaným rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V posledních letech byl jmenován rozhodcem v desítkách obchodních sporů vyplývajících z financování, obchodních smluv, M&A transakcí, stavebních a leasingových smluv. Je rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC) a také členem International Bar Association. Jako rozhodce rozhodoval i několik sporů v mezinárodních rozhodčích řízeních. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti řešení sporů a bankovnictví a financí prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500, Chambers Europe 2015 a je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti řešení sporů, bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT.

Mgr. Michal Sylla
Michal Sylla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 až 2003 studoval také na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München v Německu. Specializuje se zejména na řešení sporů, a to jak v soudním, tak rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V rámci své advokátní praxe se dále věnuje oblastem: bankovnictví a finance, všeobecné korporační právo a fúze a akvizice. Dále zastupuje Českou advokátní komoru v Kolegiu expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Mgr. Lada Austová
Lada Austová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002. V rámci své praxe se v PRK Partners zaměřuje zejména na oblast řešení sporů. Několik let působila jako podnikový právník v jedné ze společností významné mezinárodní finanční skupiny, kde se kromě bankovního a finančního práva věnovala především zastupování banky v soudních řízeních, včetně vymáhání pohledávek. Rovněž působila jako člen statutárního orgánu bytového družstva a následně společenství vlastníků, kde se zabývala právní agendou družstva a společenství včetně vedení sporů, vymáhání pohledávek apod.

Advokátní kancelář PRK Partners získala hlavní cenu Právnická firma roku 2019 pro domácí kancelář a je pravidelně oceňována také v kategoriích: Bankovnictví a finance a Řešení sporů a arbitráže. V této kategorii je také doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a The European Legal 500.

PRK - Právnická firma roku 2019

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás to nejvhodnější? Nechte nám vzkaz a my se vám ozveme. Buďte si jistí, že pro vás najdeme to nejvhodnější řešení.