ASPI Navigátor

Občanský soudní řád

Unikátní interaktivní průvodce občanským soudním řádem.

Navigátor ASPI - občanský soudní řád
 • Komplexní a přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře, relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o průběhu nalézacího a vykonávacího řízení podle občanského soudního řádu.
 • Uživatel získá podrobné informace o průběhu řízení ve všech jeho fázích nejen z pohledu účastníků řízení, ale i soudu či osob, které jsou na řízení zúčastněné (svědci, znalci a další).
 • Postupy jsou doplněny o poznatky z právní praxe.
 • Zajištěny aktualizace v závislosti na vývoji právní úpravy a přidávání zásadní judikatury.

Zpracoval tým právníků advokátní kanceláře PRK Partners specializujících se na řešení občanskoprávních a obchodněprávních sporů pod vedením odborných garantů: Mgr. Robert Němec, LL.M., Mgr. Michal Sylla a Mgr. Lada Austová.

Více o autorském týmu →

 

PRK - Právnická firma roku 2019
Ukázka ASPI navigátoru

Získáte komplexní přehled o průběhu řízení ve všech jeho fázích

Spolehlivě provede problematikou zahrnující mimo jiné:

 • Příslušnost k soudu
 • Obsazení soudu
 • Nařízení předběžného opatření
 • Průběh jednání
 • Dokazování
 • Náhrada nákladů řízení
 • Rozhodnutí v odvolacím řízení
Obsahuje i postupy „nadstavbové“ a „obsahové“ sloužící k širší orientaci v problematice – například:

 • účastníci řízení
 • druhy procesních rozhodnutí
 • průběh odvolacího řízenínavrácení lhůty
 • řízení o výkon rozhodnutí
 • nalézací řízení

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Nabídku ASPI jsme obohatili také o navigátory, obsáhlé kolekce diagramů, které vizualizují občanské soudní řízení, insolvenci a GDPR. Navigátor GDPR je navíc provázán s našimi specializovanými vzory. Do všech těchto produktů jsme vložili své dlouholeté know-how, udržujeme je aktuální a věříme proto, že jsou pro každého uživatele cennou pomůckou.“

Jarmila Hanzalová

PRK Partners

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 292 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Insolvenční řízení

B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta, PRK Partners