ASPI Navigátor

Katastr nemovitostí

Unikátní interaktivní průvodce, který vás spolehlivě provede procesními předpisy s výkladem

ASPI navigátor - katastr nemovitostí
 • Srozumitelné grafické zobrazení celého postupu v přehledných schématech – přehledně zobrazuje všechny nutné kroky, jejich posloupnosti a termínů – kdo, co, kdy…
 • Detailní popis postupu s interaktivním propojením na předpisy a související dokumenty
 • Komplexní pohled na daný postup – představuje všechny nutné úkony od začátku do konce a ukazuje možné varianty průběhu řízení

Odbornou kvalitu garantuje David Vávra (autor) – zkušený právník, který se dlouhodobě specializuje na problematiku katastru nemovitostí.

Ukázka ASPI navigátoru

Názorně provede základními postupy podle katastrálního zákona a vnitřních předpisů ČÚZK

Názorně provede základními postupy:

 • řízení o povolení vkladu na návrh
 • řízení o povolení vkladu na návrh na základě rozhodnutí soudu
 • zápis záznamem
 • zápis/výmaz poznámkou
 • změna jiných údajů na základě ohlášení vlastníka
 • změna hranice katastrálního územi
 • zápis údajů o nové budově
 • řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
 • řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
 • potvrzení geometrického plánu
 • řízení o poskytnutí údajů z katastru

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí obsahuje 11 zpracovaných postupů a je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a procesní II.

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Tento navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Občanský soudní řád

R. Němec, M. Sylla, L. Austová, PRK Partners