ASPI Navigátor

Insolvenční řízení – autoři

Zpracoval tým právníků advokátních kanceláří PRK Partners a ŽIŽLAVSKÝ specializujících se na insolvenční řízení a navazující spory pod vedením následujících odborných garantů.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Bohumil Havel je významný český akademik, který se podílel na tvorbě návrhu nového insolvenčního zákona i mnohých jiných zákonů. Od roku 2004 jako vedoucí skupiny připravující oponentní návrh úpadkového zákona v gesci místopředsedy vlády ČR Martina Jahna, následně předložen jako poslanecký návrh ODS. Od prosince 2005 pracoval jako člen komise připravující pro ústavněprávní výbor PSP ČR kompromisní návrh úpadkového zákona (schválen 2006). Docent Havel je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR, členem Legislativní rady vlády a v advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel. Vedle expertní a publikační činnosti se rovněž věnuje komerčnímu vedení seminářů se zaměřením na nový insolvenční zákon.

JUDr. Michal Žižlavský
Michal Žižlavský je advokátem od roku 1991. Specializuje se na oblast úpadkového práva a českého soudního procesu. Několik let působil jako soudce. Jako první insolvenční správce v ČR získal zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Jako advokát a insolvenční správce má zkušenosti z největších korporátních úpadkových řízení v České republice.
Michal Žižlavský je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.
Michal Žižlavský je managing partnerem ve společnosti ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář a ohlášeným společníkem insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY.

JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.
Václav Bílý je partnerem PRK Partners a vedoucím týmu pro oblast insolvence a restrukturalizace. Během své dlouholeté praxe zastupoval řadu významných lokálních i zahraničních klientů v restrukturalizacích a insolvenčních řízeních, a to jak na straně věřitele tak i dlužníka. Kromě úpadkového práva se rovněž specializuje na oblast bankovnictví a financí, korporačního práva a práva nemovitostí. Václav Bílý je advokátem České advokátní komory a členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Vedle jiných oblastí praxe je doporučován jako přední odborník v oblasti insolvence a restrukturalizace prestižním mezinárodním direktorářem Chambers Europe.

JUDr. Michal Brychta
Michal Brychta působí v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ od roku 2013. Jako advokát a insolvenční správce se věnuje především poskytování specializovaných právních služeb v oblasti insolvenčního řízení a souvisejícím soudním sporům. V rámci výkonu praxe advokáta a insolvenčního správce získal cenné zkušenosti z mnoha set insolvenčních řízení, a to jak co se týče řešení úpadků velkých korporací, tak osobních bankrotů fyzických osob spravovaných v režimu oddlužení. Michal Brychta je ohlášeným společníkem insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY.
Advokátní kancelář PRK Partners získala hlavní cenu Právnická firma roku 2019 a je pravidelně uváděna jako doporučovaná advokátní kancelář v kategorii Restrukturalizace a insolvence v rámci soutěže Právnická firma roku pořádané společností Epravo. V této oblasti je rovněž doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a IFLR 1000.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ se již více jak 25 let zaměřuje na oblast úpadkového práva a soudního procesu. V letech 2015 -2019 advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zvítězila v kategorii Insolvence a restrukturalizace soutěže Právnická firma roku.

Logo PRK a Žižlavský

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás to nejvhodnější? Nechte nám vzkaz a my se vám ozveme. Buďte si jistí, že pro vás najdeme to nejvhodnější řešení.