ASPI Navigátor

Insolvenční řízení

Unikátní interaktivní průvodce insolvenčním řízením ve všech jeho fázích

ASPI navigágor - insolvenční řízení
 • Široce zaměřenou a zároveň přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře a relevantní judikaturu získáte ucelený přehled o průběhu insolvenčního řízení, včetně navazujících incidenčních sporů.
 • Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny zúčastněné subjekty. Uživatel tedy získá podrobné informace o průběhu insolvenčního řízení ve všech jeho fázích, a to jak z pohledu dlužníka a věřitelů, tak z pohledu soudu, insolvenčního správce nebo potenciálního věřitele, který se chce do řízení přihlásit. Postupy jsou doplněny o poznatky z právní praxe.
 • ASPI Navigátor Insolvenční řízení je aktualizován v závislosti na vývoji právní úpravy a doplňován o zásadní judikaturu.

Zpracoval tým právníků advokátních kanceláří PRK Partners a ŽIŽLAVSKÝ specializujících se na insolvenční řízení a navazující spory pod vedením následujících odborných garantů: Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., JUDr. Michala Žižlavského, JUDr. Václava Bílého, LL.M., Ph.D. a JUDr. Michala Brychty.

Více o autorském týmu →

 

Logo PRK a Žižlavský
Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě vás provede problematikou insolvenčního řízení

Zaměřuje se na nejvýznamnější úkony

 • pojem úpadek
 • ustanovení insolvenčního správce
 • zahájení insolvenčního řízení
 • účinky zahájení insolvenčního řízení
 • účinky rozhodnutí o úpadku
 • podávání a přezkum přihlášek
 • soupis majetkové podstaty a navazující spory
 • spory z neúčinnosti právních jednání
 • zpeněžování majetkové podstaty a vliv zajištěného věřitele
 • rozdělování výtěžku zpeněžení
 • osudy existujících smluv v režimu konkursu
 • pravidla pro povolení oddlužení a jeho další proces
 • pravidla pro reorganizaci, přípravu a schválení reorganizačního plánu

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Nabídku ASPI jsme obohatili také o navigátory, obsáhlé kolekce diagramů, které vizualizují občanské soudní řízení, insolvenci a GDPR. Navigátor GDPR je navíc provázán s našimi specializovanými vzory. Do všech těchto produktů jsme vložili své dlouholeté know-how, udržujeme je aktuální a věříme proto, že jsou pro každého uživatele cennou pomůckou.“

Jarmila Hanzalová

PRK Partners

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Občanský soudní řád

R. Němec, M. Sylla, L. Austová, PRK Partners