ASPI Navigátor

Daňový řád

Jedinečný interaktivní průvodce daňovým řádem a všemi fázemi správy daní.

 • Poskytuje rychlou orientaci ve složité právní normě a pomáhá vyhnout se chybám při správě daní a s tím související penalizací.
 • Spolehlivě provede všemi postupy a řízeními, které se při správě daní vyskytují.
 • Ušetří čas a pomůže najít správné řešení v konkrétní situaci správy daní.
 • Aktualizován v souladu s legislativními změnami.

 

Odbornou kvalitu garantuje autor – Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., přední odborník na problematiku daňového řádu a daňového práva zastávající pozici ředitele Odvolacího finančního ředitelství a externě vyučuje daňové právo na Masarykově univerzitě v Brně. Specializuje se na oblast daňového procesu a daně z přidané hodnoty. V těchto oblastech pravidelně publikuje, je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a věnuje se lektorské činnosti.

Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede obtížnými postupy daňového řádu

Výhody ASPI Navigátor Daňový řád

 • srozumitelně provede všemi fázemi správy daní
 • poskytuje názorný pohled na jednotlivá ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. a srozumitelně zobrazuje jejich vzájemné vazby
 • aktualizován se změnami legislativy
 • praktický nástroj pro správce daně, všechny plátce daně a třetí osoby

Primárně se zaměřuje na hlavní řízení, která se v rámci správy daní realizují:

 • řízení registrační
 • řízení o závazném posouzení
 • řízení daňové

ASPI Navigátor Daňový řád pomůže spolehlivě zvládnout i problematické okruhy, například:

 • postup k odstranění pochybností
 • daňovou kontrolu
 • doměřovací řízení
 • sankční postupy

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 292 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Daň z přidané hodnoty

J. Rusmanová (autorka), T. Rozehnal (garant)
 

Celní řízení

F. Hájek (autor), L. Tomáš Sabelová (garantka)