ASPI Navigátor

Daň z příjmů

Unikátní interaktivní průvodce, který vás spolehlivě provede postupy zákona o dani z příjmů

  • Srozumitelně vysvětlí jednotlivá ustanovení zákona dani z příjmů.
  • Upozorní vás na všechny zákonné povinnosti.
  • Krok za krokem provede postupy a pomůže vám předcházet chybám při praktické aplikaci zákona.
  • Je průběžně aktualizován v souvislosti s legislativními změnami.

 

Odbornou kvalitu garantuje RNDr. Ivan Brychta (autor), daňový poradce od roku 1995 s více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem rady odborných daňových článků a publikací. S Wolters Kluwer spolupracuje také na ročence Tabulky a informace pro podnikání a v minulosti se podílel na Meritu Daň z příjmů.

 

 

Ukázka ASPI navigátoru

Pomůže předcházet pochybení při praktické aplikaci zákona

 

Srozumitelně krok za krokem provede a vyjasní i složité postupy, například:

  • určení daňového rezidentství
  • stanovení daňového základu a ztráty fyzické osoby
  • stanovení daně paušální částkou
  • rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby
  • uplatnění daňového zvýhodnění na děti
  • povinnost podat daňové přiznání

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Daň z přidané hodnoty

J. Rusmanová (autorka), T. Rozehnal (garant)