ASPI Navigátor

Celní řízení

Srozumitelnou formou grafického zobrazení provede složitou právní úpravou celního řízení a pomůže předejít penalizaci.

 • Propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje jednotlivé základní postupy a pojmy související s celním řízením.
 • Podrobně seznamuje se základními procesními postupy celního řízení.
 • Zajišťuje aktualizace v souvislosti s legislativními změnami.
 • Ušetří čas a poskytne spolehlivé řešení, jak správně postupovat v situacích, které se v praxi vyskytují nejčastěji.
 • V současnosti na trhu neexistuje žádný jiný ucelený nástroj, který by sloužil jako komplexní průvodce danou problematikou.

Odbornou kvalitu zaručejí zkušení odborníci na danou problematiku Mgr. Filip Hájek (autor), vedoucí právního oddělení na Generálním ředitelství cel a Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová (garantka), věnující se poradenství, auditu a školením ve všech oblastech souvisejících s celním řízením.

Přečtěte si RECENZI od JUDr. Zuzany Hortové, právničky Generálního ředitelství cel →

 

Ukázka ASPI navigátoru

Spolehlivě provede složitou právní úpravou celního řízení

Výhody ASPI Navigátor Celní řízení

 • Přehlednost
  Díky srozumitelné formě grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje základní postupy a pojmy související s danou problematikou. Jednotlivé procesy na sebe logicky navazují.
 • Aktuálnost
  Aktualizace jsou zajištěny v souvislosti s legislativními změnami.
 • Spohlehlivost
  Poskytne spolehlivé řešení, jak správně postupovat v praxi nejčastěji se vyskytujících situacích.
 • Komplexnost
  V současnosti na trhu neexistuje žádný jiný ucelený nástroj, který by po nedávné rekodifikaci celního práva mohl sloužit jako komplexní průvodce danou problematikou.

ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Doporučujeme související Navigátory…

Daň z přidané hodnoty

F. Hájek (autor), L. Tomáš Sabelová (garantka)