ASPI Navigátory

Poskytují unikátní grafické zobrazení postupů podle právních předpisů.

AML

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák

Celní řízení

F. Hájek (autor), L. Tomáš Sabelová (garantka)

Daň z přidané hodnoty

J. Rusmanová (autorka), T. Rozehnal (garant)

Daňový řád

T. Rozehnal
 

Insolvenční řízení

B. Havel, V. Bílý, M. Žižlavský, M. Brychta, PRK Partners

Občanský soudní řád

R. Němec, M. Sylla, L. Austová, PRK Partners
 

Přestupky

T. Sokol, J. Novák ml., I. Němcová, Brož & Sokol & Novák

Transferové ceny

K. Klapuchová (autorka),  M. Jelínek (garant)

Trestní odpovědnost právnických osob

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák
 

Trestní řád

T. Sokol, J. Novák ml., Brož & Sokol & Novák

Veřejná podpora

S. Eichlerová, M. Bumbálek
 

Zadávání veřejných zakázek

V. Podešva, L. Sommer, M. Kožár, ROWAN LEGAL

Životní prostředí

V. Vomáčka, J. Hanák, J. Strouhal
 

JUDr. Jiří Novák ml.

„Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, AML, Přestupky a  Vymáhání pohledávek).“

Logo Brož Sokol Novák

JUDr. Jiří Novák ml.
Jarmila Hanzalová

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Nabídku ASPI jsme obohatili také o navigátory, obsáhlé kolekce diagramů, které vizualizují občanské soudní řízení, insolvenci a GDPR. Navigátor GDPR je navíc provázán s našimi specializovanými vzory. Do všech těchto produktů jsme vložili své dlouholeté know-how, udržujeme je aktuální a věříme proto, že jsou pro každého uživatele cennou pomůckou.“

Jarmila Hanzalová
PRK Partners