Nový komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek pokřtěn!

Dne 28. dubna proběhl křest praktického komentáře zákona o zadávání veřejných zakázek, vydaného Wolters Kluwer.

Autory knihy jsou Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger a Richard Staňo, kmotrem knihy se stal  Michal Petřík, šéfredaktor  časopisu Veřejné zakázky  . Křest se konal v příjemné atmosféře v prostorách ROWAN LEGAL.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Čtenáři v publikaci naleznou odpovědi na aktuální palčivá témata, jimiž jsou např. možnosti změn závazku ze smlouvy v souvislosti s pandemií covid-19 či dramatickým nárůstem cen materiálů a jiných vstupů, prokazování kvalifikace dceřinými společnostmi či v rámci koncernu, rozumná aplikace zásady environmentálně a sociálně odpovědného zadávání či judikaturou dovozené limity zadávání navazující veřejné zakázky (z oblasti IT) prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu stavu exkluzivity (vendor lock-in).

Autoři v komentáři zohledňují aktuální judikaturu soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž připojili řadu praktických příkladů a případů dobré praxe.

Právní stav komentáře je k 1. 2. 2022. Komentář je také součástí nabídky ASPI v právním oboru Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně ASPI Průvodce