Listopadove-novinky-v-ASPI

Listopadové novinky v ASPI

I v listopadu připadaly do ASPI zajímavé novinky. Všem uživatelům ASPI jsme zdarma otevřeli nový komentář k institutu Milostivé léto. Zařadili jsme komentář k zákonu o mezinárodní správě daní a z nových monografií upozorňujeme na praktickou příručku GPDR a žádost podle stošestky v praxi obcí.

KOMENTÁŘE – nově zařazené

Komentář Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (164/2013 Sb.) – specializace Daně a poplatky

Komentář Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony (286/2021 Sb.) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II
Tento komentář k institutu tzv. Milostivé léto byl zdarma zpřístupněn všem uživatelům ASPI


KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
 

Praktický komentář Katastrální zákon  (256/2013 Sb.), právní stav 1.7.2021 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II


MONOGRAFIE –
Nakladatelství Wolters Kluwer

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropské kontextu – specializace Životní prostředí

 Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí – specializace Ochrana osobních ůdajů (GDPR), Ochrana osobních ůdajů (GDPR) – veřejná správa

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Do modulu Přeložená legislativa (anglické a německé znění) byly zapracovány novely č. 353/2021 Sb., 355/2021 Sb. a 363/2021 Sb.
Změny se týkají zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákoníku práce.

LITERATURA
Záznamy Ministerstva pro místní rozvoj  jsme rozšířili o další stanoviska k zadávání veřejných zakázek.

TIP PRO VÁS

TaxForum online konference

Srdečně vás zveme na první ročník online konference TaxForum, kterou pro Vás připravuje společnost Wolters Kluwer ČR v úzké spolupráci s EKP.
Předplatitelé ASPI a dalších produktů Wolters Kluwer mohou využít 30% slevu.
Podrobné infomace, program, medailonky přednášejícíh a přihláška  zde.
.