Lednové aktuality - zimní krajina

Lednové novinky v ASPI

Komentář k zákoníku práce aktualizován s právním stavem k 1. 1. 2021!
Průběžně aktualizovaný Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích. Průvodce Covid-19 stále k dispozici zdarma všem předplatitelům ASPI Online až do března 2021. Pokračují školení ASPI zdarma…

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Komentář  Zákoník práce (262/2006  Sb.) právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentář Zákon o evidenci tržeb (EET) (112/2016 Sb.) , právní stav k 1. 11. 2020 – specializace Daně a poplatky

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích průběžně aktualizujeme v souladu se zásadní novelou tohoto zákona účinnou od 1. 1. 2021.
Na základě analýzy soudních rozhodnutí přináší manuál jasné odpovědi na více než 1 000 problematických otázek z korporátní praxe.

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY

Nakladatelství Auditorium
Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Česká parlamentní kultura
Dějiny československého práva 1945-1989
Menšiny, vysoké školy a právo
Migrace a kulturní konflikty
Organizovaný zločin
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Předsmluvní odpovědnost
Sportovní právo s mezinárodním prvkem
Státní zastupitelství ve světle proměn

 Nakladatelství MUNI – tituly dostupné pro všechny předplatitele ASPI
Argumentation 2019
Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy
Cofola International 2019
Římské magistratury a jejich činnost
Tvorba práva – empirické studie
Weyerovy dny právní teorie 2019

KALKULAČKY ASPI

Nově jsme aktualizovali Kalkulačky ASPI v souvislosti s vyhláškou 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, s účinností od 1. 1. 2021

ONLINE ŠKOLENÍ ASPI – pokračujeme zdarma
I v roce 2021 si můžete vybrat z nabídky různých typů školení pro začátečníky i pokročilé, uživatele klasického ASPI  i ASPI Online.

Aktuální nabídka s přihláškou  zde

PRŮVODCE COVID-19
Všem předplatitelům ASPI Online jsme prodloužili až do konce března 2021 bezplatný přístup. Díky Průvodci získáte na pár kliknutí všechny aktuální a ověřené informace k současné situaci.

Více informací zde