ASPI novinky leden 2022

Lednové novinky v ASPI

Výraznou aktualizací a doplněním prošel ASPI Praktický manuál k ZOK, nyní přináší jasné odpovědi na více než 1 350 otázek z korporátní praxe. Zaktualizovali jsme také Praktický komentář k celnímu zákonu a do nabídky jsme doplnili Meritum Obchodní závazky 2021.


KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizaci

Praktický komentář Celní zákon (242/2016 Sb.), právní stav k 1. 10. 2021 – specializace Daně a poplatky


MERITUM – Wolters Kluwer

Obchodní závazky – specializace Občanské právo hmotné a procesní II


ASPI PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

Do Praktického manuálu k zákonu o obchodní korporacích přibylo 22 nových záznamů (celkem je jich nyní více než 1 350) a aktualizováno bylo více než 270 záznamů

TIP –  přečtěte si rozhovor s autory Manuálu Davidem Reitermanem a Ivanem Chalupou, kteří obdrželi Autorskou cenu Wolters Kluwer pro rok 2021 právě za tento inovativní produkt

 

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA

Do modulu Přeložená legislativa – Anglické překlady byly zapracovány novely 417/2021 Sb., 418/2021 Sb. (změna zákona o ochraně hospodářské soutěže, trestního řádu, zákona o zadávání veřejných zakázek a trestního řádu) a vyhláška 511/2021 Sb. (mění zákoník práce).

Do modulu Přeložená legislativa – Německé překlady byla zapracována novela 417/2021 Sb. (změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a zákona o zadávání veřejných zakázek) a vyhláška 511/2021 Sb. (mění zákoník práce).


ČLÁNKY A JINÉ DOKUMENTY

V modulu Literatura (Články a jiné dokumenty) nově naleznete Metodické pokyny Ministerstva vnitra ČR a dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR.


MODUL EU

Do modulu EU jsme za rok 2021 celkem zařadili  10 461 záznamů.
Byly doplněny také vazby na české předpisy a přidány texty k judikatuře v souvislosti s Curií.

Malá ukázka z poslední aktualizace, kde přibyla konsolidovaná znění:

  • celex 02001L0083-20210526 (č. předpisu 2001/83/ES) – KZ: o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků
  • celex 01984A0512(01)-20210527 – KZ: Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží
  • celex 02011R1051-20210808 (č. předpisu 1051/2011/EU) – KZ: provádí nařízení 692/2011/EU (statistika cestovního ruchu)

 

CHCETE ASPI VYUŽÍVAT NA MAXIMUM?  VYUŽIJTE ŠKOLENÍ ZDARMA!

Díky zkušeným lektorům snadno a rychle využijte všechny jeho možnosti. Seznámíme vás s novinkami, které vám ušetří čas. Proškolíme začátečníky i pokročilé a nabízíme různé typy školení

Máte nově uzavřenou smlouvu na ASPI? Rozhodně doporučujeme přihlásit se na školení, a pokud máte více licencí, rádi vám také připravíme školení na míru. Stačí se jen domluvit s vaším obchodním poradcem.

Vyberte si z aktuální nabídky typů a termínů online školení