Květnové novinky v ASPI s komentářem k zákonu o obchodních korporacích-

Květnové novinky v ASPI

Aktualizujeme komentář k zákonu o obchodních korporacích i Praktický manuál k tomuto zákonu, zařadili jsme 2 nové časopisy a řadu zajímavých  monografií…

KOMENTÁŘE
Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Komentář Zákon o obchodních korporacích,  2. vydání (90/2012 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021, zařazeno zatím 90 okomentovaných paragrafů – specializace Právo obchodních korporací

Komentář Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže


Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Zařadili jsme 27 nových otázek a zaktualizovali 455  stávajících záznamů


LITERATURA

Všichni předplatitelé ASPI mají nově k dispozici 2 nové časopisy:
Iurium Scriptum – odborný recenzovaný časopis
Zpravodaj Jednoty českých právníků


MONOGRAFIE  A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY
Nakladatelství Leges

Monografie Nahlížení do spisu – specializace  Občanské právo hmotné a procesní II

Monografie Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích – specializace  Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Monografie Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

 Nakladatelství VOX

Monografie Daně v podnikání – specializace Daně a poplatky

Monografie Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady – specializace Daně a poplatky

Monografie Leasingy podle IFRS – specializace Účetnictví


PŘEDPISY EU A JUDIKATURA SDEU

Průběžně zařazujeme nové záznamy, nově jich v dubnu přibylo 850.


ZVEME NA WEBINÁŘE

Využijte poslední termín webináře na téma hlavních změn ZOK pro korporátní praxi – 25. května 2021

Na praktickém webináři, který pro vás zdarma pořádáme, vás s novou právní úpravou seznámí autoři Praktického manuálu k ZOK – David Reiterman a Ivan Chalupa, upozorní na její problematická místa a také na závěry klíčových soudních rozhodnutích použitelných i v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2021.


Webinář
Chráněný účet – nový institut exekučního práva

JUDr. Ing. Martin Štika / 3. června 2021
Na praktickém webináři vás seznámíme se všemi aspekty nového institutu exekučního práva – chráněného účtu.