Květnové novinky v ASPI

Pokud se věnujete liniovým stavbám, jistě uvítáte nově zařazený komentář k této poblematice z nakladatelství Leges. Aktualizovali jsme komentář k zákonu o silničním provozu a komentář o České inspekci životního prostředí. A z mnoha novinek v monografiích upozorňujeme například na tituly Delisting a Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví – nástroje efektivního řízení a vyhodnocení rizik v účetnictví.

KOMENTÁŘ – nově zařazený do nabídky

Komentář Liniové stavby – Nakladatelství Leges – právní obor Stavebnictví

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Praktický komentář Zákon o České inspekci životního prostředí (282/1991 Sb.), právní stav k 1. 5. 2022 – právní obor Životní prostředí
Komentář Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Doprava

MERITUM – Wolters Kluwer

Daň z příjmů 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce 
Účetnictví podnikatelů 2022 – právní obor Účetnictví

MONOGRAFIE – Wolters Kluwer

Monografie Advokát a jeho klient – právní obor Stavovské předpisy pro advokáty a soudce
Monografie Delisting – právní obor Finanční právo – banky
Monografie Majetek státu – právní obor  Správní právo – zvláštní předpisy
Monografie Mediace optikou empirického výzkumu – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu  – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty – právní obor Duševní vlastnictví a mediální právo
Monografie Prevence kriminality – právní obor Veřejné sbory
Monografie Riziko účetních chyb a podvodů ve světe kreativního účetnictví – nástroje efektivního řízení a vyhodnocení rizik v účetnictví – právní obor Účetnictví
Monografie Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/ nebo narušení dobré pověsti – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Nástroje efektivního řízení a vyhodnocení rizik v účetnictví – právní obor Účetnictví
Monografie Účetnictví v obchodní činnosti – právní obor Účetnictví 
Monografie Základní principy a postupy v účetnictví  – právní obor Účetnictví

Zaujal vás titul, který nemáte ve svém předplatném?
Kontaktujte naše obchodní poradce

 Chcete si ASPI vyzkoušet?
Požádejte si o demo na 14 dní zdarma