Komentované vzory

Komplexní zajištění komentovaných vzorů z různých oborů práva

 • vzory nejrůznějších typů smluv, podání a dalších dokumentů (plná moc, rozhodnutí, příkazy apod.)
 • k vybraným vzorům zpracovány různé varianty
 • stále aktualizováno při změnách legislativy
 • výstižný a přehledný komentář ke každému vzoru
 • kompletní agenda související se vzorem
 • provázano s ostatními informačními zdroji v systému ASPI včetně hypertextových odkazů na související právní předpisy
 • jednoduchý export do textového editoru
 • snadná orientace a vyhledání potřebného vzoru

V ASPI je v současné době zařazeno již více než 3 850 vzorů ze všech oborů práva

Autorské právo / Exekuce a konkursní právo / Občanské právo / Obchodní právo / Pracovní právo / Rodinné právo / Směnečné právo / Správní právo / Trestní právo / Živnostenské právo / Daňové právo / Pojišťovnictví / Insolvenční právo a další.

Všechny vzory jsou zpracovány renomovanými odborníky na danou právní oblast, průběžně pro vás doplňujeme nové vzory.

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňov

... Číst více

Jarmila Hanzalová
Jarmila Hanzalová
PRK Partners

Specializované komentované vzory PRK Partners

320 komentovaných vzorů zpracovaných renomovanou advokátní kanceláří PRK Partners

 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Prodej podílu ve společnosti
 • Postoupení, ukončení závazků
 • Nájmy, nemovité věci
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR – veřejná správa

Více o komentovaných vzorech PRK Partners 

PRK - Právnická firma roku 2019