Jedinečný komentář k zákonu o chráněném účtu

Pro ASPI jsme připravili komentář k zákonu č. 38/2021 Sb., o chráněném účtu, jehož autorem je  Martin Štika.

Tento jedinečný komentář je exkluzivně dostupný pro všechny předplatitele ASPI, kteří mají ve své licenci komentáře k OSŘ – specializace Občanské právo hmotné a procesní I,Občanské právo hmotné a procesní II

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet.

Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny).  Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům.

Úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc v některých částech doplněný o praktické poznatky autora, který je soudním exekutorem. Administrativní proces zřízení chráněného účtu je navíc přehledně graficky znázorněn.

komentář k zákonu o chráněném účtu v ASPI