Dubnové novinky v ASPI

4 nové komentáře, novinka ASPI Průvodce Korporátní právo, aktualizované ASPI Navigátory, další zpracovaná témata ve Srovnávacím komentáři k občanskému zákoníku, zajímavé monografie….

KOMENTÁŘE – nově  zařazené

Komentář Autorský zákon (121/2000 Sb.) – nakladatelství Leges – specializace Duševní vlastnictví

Komentář Zákon o obcích (500/2004 Sb.) – nakladatelství Leges – specializace Správní právo – samospráva

Komentář Zákoník práce (262/2006 Sb.) – nakladatelství Leges – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentář Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR) (11/1975 Sb.)  – nakladatelství VOX – specializace Doprava

 Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Komentář Občanský zákoník 6. svazek (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a  procesní II

Komentář Zákon o advokacii (85/1996 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Stavovské předpisy pro advokáty

Komentář Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 1. 3. 2021- specializace Správní právo – obecné předpisy

Komentář Srovnávací občanský zákoník (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 3. 2021, přidána nová témata


ASPI Průvodce Korporátní právo
Vyzkoušejte novinku – ASPI Průvodce Korporátní právo

Všechny relevantní informace k hledanému tématu z oblasti korporátního práva získáte na 3 kliknutí. Výsledkem je přehledná rešerše v 1 konsolidovaném dokumentu.

Rychle a přehledně se dostanete k požadovaným informacím: paragrafu relevantního předpisu, judikatuře, výkladu (komentář), monografiím a dalším odborným zdrojům.

ASPI Navigátory  – aktualizace a doplnění

V ASPI můžete mít k dispozici přehledné postupy v podobě praktických Navigátorů.  Aktuálně je v ASPI 21 Navigátorů, které vás provedou nejsložitějšími předpisy.

 Nově jsme pro vás aktualizovali a doplnili následující Navigátory:

 Celní řízení

 Daň z přidané hodnoty

 Daň z příjmů

 Daňový řád

Insolvenční řízení

 Občanský soudní řád

 Pracovní právo

 Trestní řád

Veřejná podpora

 TIP  – Vyzkoušejte si vybrané postupy přímo ve vašem ASPI

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY – Wolters Kluwer

Monografie Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání – specializace Daně a poplatky

Monografie Extradice v mezinárodním právu – specializace Trestní právo

Monografie Hledání pravdy v civilním procesu – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Monografie Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého – specializace Insolvence

Monografie Mezinárodní výměna informací – specializace Daně a poplatky

Monografie Zločin mučení a lidská práva – specializace Trestní právo