Pozadí dubnových novinek - sakury

Dubnové novinky v ASPI

Pokud se věnujete veřejným zakázkám, jistě uvítáte, že do ASPI byl zařazen nový praktický komentář  k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Nabídku unikátních ASPI Navigátorů jsme rozšířili o graficky znázorněné postupy k AML pro advokáty a podnikové právníky – tento Navigátor vhodně doplňuje balíček Navigátorů k trestnímu právu a trestní odpovědnosti právnických osob.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Komentář Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (378/2001 Sb.) – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Komentář Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (168/2002 Sb.) – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Komentář Zákon o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 Sb.) – právní obor Pojišťovnictví
Praktický komentář Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – právní obor Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce


KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Praktický komentář Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Životní prostředí
Komentář Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2022  – právní obor Zdravotnictví a farmacie
Komentář Zákon o státním zemědělském intervenčním fondu (256/2006 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Správní právo – zvláštní předpisy
Komentář Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (247/2000 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Doprava

MERITUM – Wolters Kluwer

Daňový řád 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce 
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2022 – právní obor Účetnictví

MONOGRAFIE – Wolters Kluwer

Monografie Abeceda rodinného práva – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie České vězeňství – právní obor Veřejné sbory
Monografie Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu – právní obor Ústavní právo
Monografie Lidskoprávní mechanismy na úrovní EU a otázky související -právní obor Ústavní právo
Monografie Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání – právní obor Účetnictví
Monografie Neptejte se účetních, jak řídit náklady. 2. vydání – právní obor Účetnictví
Monografie Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Právo na život a biomedicína – právní obor Zdravotnictví a farmacie
Monografie Překryv působnosti veřejnéh ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení – právní obor Správní – zvláštní předpisy 
Monografie Smluvní režim výkonu funkce – právní obor Právo obchodních korporací včetně Průvodce
Monografie Umělá inteligence & právo – právní obor Elektronické komunikace a IT
Monografie Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení – právní obor Ústavní právo
Monografie Základní vzdělávání prakticky – právní obor Školství

MONOGRAFIE – Leges

Monografie Předběžné opatření v civilním sporném řízení – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Sazby odměn vybíraných kolektivními správci – právní obor Občanské právo hmotné a procesní

MONOGRAFIE – Grada

Monografie Daňové zákony 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce 


ASPI NAVIGÁTORY

Nově jsme zařadili Navigátor AML, který je nedílnou součástí balíčku obsahujícího také Navigátor Trestní řád a Navigátor TOPOZ.

Doplnili jsme nové procesy a vaktualizovali příslušné procesy u těchto Navigátorů


ASPI PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

Praktický manuál k ZOK jsme nově rozšířili o 24 nových záznamů a aktualizovali jsem 304 záznamů. Praktický manuál nabízí již více než 1 445 jasných odpovědí na konkrétní otázky z korporátní praxe. Odpovědi vychází z odborné analýzy související soudní judikatury.