Červnové novinky

Nově v ASPI přibylo 5 aktualizací komentářů, 12 nových zajímavých monografií  z naší produkce a z nakladatelství VOX, Leges a Grada… Můžete se také seznámit s ASPI Nové Generace, které přináší mnoho zlepšení a usnadnění pro vaši práci.

Komentář Lex Covid (191/2020 Sb.), právní stav k 1. 4. 2021  – k dispozici všem uživatelům ASPI

Komentář Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.), právní stav k 1. 5. 2021 – specializace Daně a poplatky

Praktický komentář Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.), právní stav k 1. 4. 2021 – specializace Stavebnictví

Komentář Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb), právní stav k 28. 2. 2021 – specializace Veřejné sbory

Komentář Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (247/2000 Sb.), právní stav k 1. 4. 2021 – specializace Doprava

MONOGRAFIE  A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY
Wolters Kluwer

Monografie Manažerské účetnictví – nástroje a metody. 3. upravené vydání – specializace Účetnictví

Nakladatelství Leges

Monografie Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace – specializace Doprava

 Nakladatelství VOX

Monografie IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi – specializace Účetnictví

Monografie Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady – specializace Účetnictví

Monografie Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech – specializace Účetnictví

Monografie Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě – specializace Doprava

Nakladatelství Grada

Monografie Dokumentární akreditiv v praxi – specializace Finanční právo – banky a fondové podnikání

Monografie DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody – specializace Daně a poplatky

Monografie Nová společnost s ručením omezeným – 4. aktualizované vydání – specializace Právo obchodních korporací

Monografie Účetní případy pro praxi 2021 – specializace Účetnictví

Monografie Účetnictví pro úplné začátečníky 2021 – specializace Účetnictví

Monografie Zákoník práce v praxi – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

MERITUM
Meritum Mzdy 2021 – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Meritum Daň z přidané hodnoty 2021 – specializace Daně a poplatky

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA

V anglické a německé části překladů zapracovány novely:

  • 174/2021 Sb. – změna zákona o zadávání veřejných zakázek
  • 192/2021 Sb. – změna občanského zákoníku a OSŘ

 V anglické části překladů :

  • 94/2021 Sb. – změna autorského zákona

27. května jsme otevřeli brány ASPI Nové Generace, objevte jeho výhody na www.aspi.cz

Provedeme vás co nejkratší cestou k přesně té informaci, kterou hledáte, vše potřebné najdete na jednom místě a v maximálním pohodlí