Červnové novinky v ASPI

Pokud  pracujete v samosprávě, určitě oceníte velkou aktualizaci komentáře k zákonu o obcích a také nově zařazený komentář k zákonu o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Výrazně jsme také opět rozšířili a aktualizovali Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích. Z řady nových monografií upozorňujeme například na titul Online soudnictví v České republice nebo titul Právo být zapomenut v kontextu  moderního pojetí ochrany osobních údajů.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Komentář Montrealská úmluva (123/2003 Sb.m.s.) – Mezinárodní letecká přeprava – Nakladatelství VOX- právní obor Doprava
Komentář Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (35/2021 Sb.) – právní obor Správní právo – samospráva

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace

Komentář Zákon o obcích (/2000 Sb.), právní stav k 1. 1. 2022 – právní obor Správní právo – samospráva


PRAKTICKÝ MANUÁL K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Rozšířili jsme o 111 nových záznamů a aktualizovali více než 670 záznamů.  Praktický manuál k ZOK nabízí nyní již více než 1 555 jasných odpovědí na otázky z korporátní praxe na základě odborné analýzy aktuální judikatury

Vyzkoušejte si Praktickým manuál k ZOK na  14 dní zdarma


MERITUM – Wolters Kluwer

Daně 2022 – Ekologické daně – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce 

MONOGRAFIE – Wolters Kluwer

Monografie 20 případů státního zástupce na okrese – právní obor Trestní právo
Monografie Ekonomická analýza deliktního práva – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019) – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Náhradní mateřství v českém právu a související otázky – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Online soudnictví v České republice – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů – právní obor Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce
Monografie Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva – právní obor Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce
Monografie Proměny odměny – právní obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce
Monografie Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací – právní obor Právo obchodních korporací včetně Průvodce
Monografie Stavební smluvní právo, 2. vydání – právní obor Stavebnictví
Monografie Znalecké dokazování v trestním řízení, 2. vydání – právní obor Trestní právo

 MONOGRAFIE – Leges

Monografie Kolektivní správa v kontextu moderních technologií – právní obor Duševní vlastnictví a mediální právo
Monografie Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů – právní obor Ústavní právo 
Monografie Ústavní mantinely pro státní politiku – právní obor Ústavní právo

MONOGRAFIE – MUNI – k dispozici všem předplatitelům ASPI

Monografie Argumentation 2021: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law
Monografie Církev a stát 2021
Monografie Cofola International 2021
Monografie Interakce práva a ekonomie
Monografie Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu
Monografie Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí

MODUL EU

Do aktualizace modulu EU přibylo 1 892 nových záznamů. Nejvíce je nových nařízení, rozhodnutí, konsolidovaných znění a judikátů. Též byly doplněny vazby na české předpisy.

Zaujal vás titul, který nemáte ve svém předplatném?
Kontaktujte obchodní poradce ASPI

 Chcete si ASPI dostupné na www.aspi.cz vyzkoušet?
Požádejte si o demo na 14 dní zdarma