Červencové novinky

Nově zařazený praktický komentář k celnímu zákonu, nově komentovaná Nařízení Řím I a Řím II, aktualizovaný komentář k daňovému řádu, 15 nových zajímavých monografií z naší produkce a z nakladatelství Leges a Grada, pozvánka na webinář k judikatuře v ASPI Nové Generace…

KOMENTÁŘE –  NOVĚ ZAŘAZENÉ

Praktický komentář Celní zákon (242/2016 Sb.) – specializace Daně a poplatky

Komentář Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (32007R0864 (EU) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

Komentář Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (32008R0593 (EU) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

 KOMENTÁŘE – AKTUALIZACE

Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Praktický komentář Daňový řád (280/2009 Sb.), právní stav k 1. 3. 2021 – specializace Daně a poplatky

MONOGRAFIE

Nakladatelství Wolters Kluwer

Monografie Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem – 4. vydání – specializace Účetnictví

Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona – specializace Ústavní právo

 Nakladatelství Leges

Monografie Autorské právo v rozhlasovém vysílání – specializace Duševní vlastnictví

Monografie Nezávislost soudní moci – specializace Stavovské předpisy pro soudnictví

Monografie Stres a (syndrom) vyhoření u soudců – specializace Stavovské předpisy pro soudnictví

Monografie Lyžařské právo ve Švýcarsku – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Monografie Vazba v trestním řízení – specializace Trestní právo

 Nakladatelství Grada

Monografie Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny – specializace Elektronické komunikace a IT

Monografie Metody komplexního hodnocení podniku, 2. vydání – specializace Finanční právo – banky a fondové podnikání

Monografie Praktický průvodce pro státní službu – specializace Správní právo – obecné předpisy

Monografie Daňová evidence podnikatelů 2021 – specializace Daně a poplatky

Monografie DPH 2021 – zákon s přehledy – specializace Daně a poplatky

Monografie Obchodní společnosti pohledem Corporate governance – specializace Právo obchodních korporací

Monografie Podvojné účetnictví 2021 – specializace Účetnictví

Monografie Svěřenské fondy – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Monografie Zákoník práce 2021 – s výkladem – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zapracovány novely č. 218/2021 Sb. (změna Občanského soudního řádu) a č. 220/2021 Sb. (změna Trestního řádu a Trestního zákoníku).

ZVEME NA WEBINÁŘ  – JUDIKATURA PRO ÚSPĚŠNOU PRÁVNÍ PRAXI

Webinář je pro předplatitele ASPI zdarma. Pro více informací a registraci klikněte- těšíme se na vás!

Seznamte se výhodami ASPI Nové Generace na www.aspi.cz

Provedeme vás co nejkratší cestou k přesně té informaci, kterou hledáte, vše potřebné najdete na jednom místě a v maximálním pohodlí.
Pokud máte zájem o vyzkoušení zdarma na 14 dní – stačí jen kliknout.