Čerstvé červencové novinky v ASPI

Společně s našimi autory neustále pracujeme na rozšiřování komentářové řady v ASPI a také v aktualizacích komentářů. Do nabídky ASPI 2020 jsme zařadili i nové monografie .

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020
Zákon o obchodování s ohroženými druhy (400/2004 Sb.) – specializace Životní prostředí
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS Cov-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytovaného Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (209/2020 Sb.) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS Cov-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (210/2020 Sb.) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace
Katastrální zákon
256/2013 Sb.) Praktický komentář, právní stav k 1. 1. 2020 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) Praktický komentář, právní stav k  1. 4. 2020 -specializace Správní právo – obecné předpisy
Občanský zákoník, 1. svazek (89/2012 Sb.), právní stav k 1. 1. 2020 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II
Komentář na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.),právní stav k 1. 6. 202  – Správní právo – zvláštní předpisy
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) , právní stav k 1. 4. 2020 – specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) , právní stav k 1. 5. 2020 – specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o NKÚ (166/1993 Sb.), právní stav k 12. 3. 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy
Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečností způsobilosti /(412/2005 Sb.), právní stav k 12. 3. 2020 –
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) , právní stav k 1. 5. 2020 – specializace Elektronické komunikace a IT
Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) Praktický komentář, právní stav k 1. 5. 2020 – specializace Zdravotnictví
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – Praktický komentář, právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Živnostenské právo
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) –  právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Živnostenské právo  

Do nabídky ASPI 2020 jsme zařadili také monografie Wolters Kluwer
Insolvence prakticky – Právo prakticky (Oddlužení v insolvenci) 
Výkon advokátní praxe

Z novinek nakladatelství Grada vybíráme:
GDPR – Řešení problémů v praxi škol

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 2. vydání

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3. vydání

Zákon o státním podniku v praxi

Zatřiďování majetku a služeb