Říjnové novinky ASPI

Říjnové novinky ASPI

Na trhu jediný a velmi prakticky zaměřený komentář k zákonu o cestovních dokladech, byl právě zařazen do ASPI. Další novinkou v ASPI je komentář k úmluvě OSN o mezinárodní koupi zbozí z nakladatelství Leges. Všichni předplatitelé praktického komentáře k zákonu o...
Zářijové novinky ASPI

Zářijové novinky ASPI

Zářijové aktuality nabízí především novinky z pracovního práva. Všichni předplatitelé praktického komentáře k zákoníku práce a k zákonu o kolektivním vyjednávání získávají jejich rozsáhlé aktualizace s právním stavem k 1. 5. 2022. Komplexní výklad ustanovení zákoníku...
Může být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky i skutečnost, že účetnictví je vedeno v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou?

Může být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky i skutečnost, že účetnictví je vedeno v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou?

Minoritní společníci v některých případech nejsou spokojeni s nízkou výší distribuovatelného zisku, která však vyplývá z účetní závěrky, nad jejímž sestavením má kontrolu statutární orgán společnosti. Vzhledem k tomu, že účetní závěrku schvaluje valná hromada, vzniká...