Březnové novinky v ASPI

Víte, že připravujeme také komentáře pouze pro ASPI? Přinášíme tak rychle výklady mimořádných nebo velmi aktuálních předpisů. Nyní jsme zařadili komentář k tzv. marným bagatelním exekucím. Exklizivně do ASPI  jsou zařazeny komentáře k zákonu o provozu na pozemních komunikacích a k zákonu o oceňování majetku. Z praktických publikací upozorňujeme na meritum Daň z přidané hodnoty 2022 a 2. vydání monografie Akciové investice. Výrazně byl také aktualizován a rozšířen ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky
Komentář Zákon o podmínách provozu vozidel na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.) – právní obor Doprava
Komentář Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.) – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce
Komentář Změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů (286/2021 Sb.) Čl. IV body 18-22, které se týkají zastavování tzv. marných bagatelních exekucí – právní obor Občanské právo hmotné a procesní


KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Praktický komentář Celní zákon (242/2016 Sb.), právní stav k 1. 1. 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce
Komentář Horní zákon (44/1988 Sb.), právní stav k 1. 2.2022 – právní obor  –  Horní právo
Komentář Stavební zákon (183/2006 Sb.), Nakladatelství Leges, právní stav k 1. 1. 2020 – právní obor Stavebnictví
Komentář Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Horní právo

MERITUM – Wolters Kluwer

Daň z přidané hodnoty 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce


MONOGRAFIE – Wolters Kluwer

Monografie Akciové investice, 2. vydání – právní obor Finanční právo -banky
Monografie Prodlení s peněžitým plněním dluhů a jeho následky – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Monografie Zpravodajské služby a zpravodajské činnosti – právní obor Veřejné sbory

ASPI PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

Praktický manuál k ZOK jsme nově rozšířili o 46 nových a aktalizovali 434 záznamů. Praktický manuál nabízí již více než 1 420 jasných odpovědí na konkrétní otázky z korporátní praxe. Odpovědi vychází z odborné analýzy související soudní judikatury.


VYLEPŠILI JSME PRO VÁS ASPI PRŮVODCE

Stále pro vás ASPI vyvíjíme, a tak nás těší, že vám můžeme představit ASPI Průvodce v novém

Díky přehlednějšímu menu si rychleji vyberete agendu, kterou právě řešíte.
Na pár kliknutí získáte ke konkrétnímu paragrafu zákona komplexní rešerši obsahující související judikaturu, komentář, články, postupy a další informace.
Rešerši si snadno vytisknete, uložíte nebo odešlete mailem.

ASPI Průvodce jsou nedílnou součástí vybraných právních oborů ASPI

Vyzkoušejte si zdarma výhody  ASPI Průvodců