JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i odbornou literaturu a judikaturu. K tomuto všemu používám ASPI.
Mgr. Ladislav Zajíc

Mgr. Ladislav Zajíc

Rádi využíváme možnosti ohodnotit dosavadní zkušenosti s právním informačním systémem ASPI. Systém ASPI využíváme již řadu let zejména z důvodu spolehlivosti, přehledného členění informací, servisní podpory a možnosti účasti na školení podle požadavku uživatelů....
JUDr. Kateřina Šimáčková

JUDr. Kateřina Šimáčková

Naši knihu Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?  jsme vydali v nakladatelství Wolter Kluwer, protože spolupráce s tímto nakladatelstvím umožňuje jednotlivé texty z této knihy vřadit i do systému ASPI. A proto se tak  s našim kritickým pohledem na konkrétní...

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Děkuji vydavatelství Wolters Kluwer za možnost podílet se na tvorbě odborných textů i za jejich rychlé zpřistupňování pomocí databáze ASPI. Velmi si cením spolehlivého a pohotového zdroje informací, které ASPI pro uživatele představuje. Zvláštní poděkování vyjadřuji...

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na jednom místě najít vše, co potřebuji, aktuální i diferenční znění právních předpisů, relevantní judikaturu a hlavně výklady...