JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i odbornou literaturu a judikaturu. K tomuto všemu používám ASPI.
Mgr. Ladislav Zajíc

Mgr. Ladislav Zajíc

Rádi využíváme možnosti ohodnotit dosavadní zkušenosti s právním informačním systémem ASPI. Systém ASPI využíváme již řadu let zejména z důvodu spolehlivosti, přehledného členění informací, servisní podpory a možnosti účasti na školení podle požadavku uživatelů....

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Děkuji vydavatelství Wolters Kluwer za možnost podílet se na tvorbě odborných textů i za jejich rychlé zpřistupňování pomocí databáze ASPI. Velmi si cením spolehlivého a pohotového zdroje informací, které ASPI pro uživatele představuje. Zvláštní poděkování vyjadřuji...

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na jednom místě najít vše, co potřebuji, aktuální i diferenční znění právních předpisů, relevantní judikaturu a hlavně výklady...
Mgr. David Venzara, MPA

Mgr. David Venzara, MPA

ASPI je nezbytným pomocníkem pro každodenní praxi ve veřejné správě nejenom pro právníky, kdy velice rozsáhlý okruh činností klade vysoké nároky na přístup k aktuálním právním předpisům upravující různorodé oblasti veřejné správy. Zejména právníci pak ocení přístup do...