JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Cením si dlouhodobé spolupráce s Wolters Kluwer. Díky jeho systému ASPI je možné rychle dohledat relevantní literaturu a judikaturu, pracovat s různými časovými verzemi právních předpisů a vůbec těžit z provázanosti informací v celém systému ASPI. Pro mě jako autorku...