JUDr. Jan Provazník

„S ASPI mám zkušenost jako uživatel i jako autor. Jako uživatel oceňuji zejména skvělou vnitřní propojenost databází, díky níž lze pracovat s vazbami mezi předpisy a judikaturou, různými  časovými verzemi předpisů atd., a tímto způsobem získat najednou, rychle a...
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i odbornou literaturu a judikaturu. K tomuto všemu používám ASPI.
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D, LL.M.

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D, LL.M.

Všem klientům chceme poskytovat kompletní servis pro jejich potřeby, a to očekáváme i u právního informačního softwaru. V ASPI máme k dispozici relevantní právní informace pro bankovnictví, ale i pro zacházení s osobními údaji nebo compliance. Pro všechny...
JUDr. Jan Mach

JUDr. Jan Mach

Při své práci využívám ASPI každodenně – pro oblast zdravotnického práva, které se věnuji, zde najdu pohromadě komentářový výklad k právním předpisům, judikaturu i aktuální články. Oceňuji také notifikace na změny právní úpravy, díky kterým jsem vždy v obraze a své...
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Cením si dlouhodobé spolupráce s Wolters Kluwer. Díky jeho systému ASPI je možné rychle dohledat relevantní literaturu a judikaturu, pracovat s různými časovými verzemi právních předpisů a vůbec těžit z provázanosti informací v celém systému ASPI. Pro mě jako autorku...