Ocenění za nejpřínosnější právnickou publikaci v ČR získal komentář k zákonu o obchodních korporacích vydaný Wolters Kluwer

V rámci XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů byly 17. 6. 2022 předány prestižní ceny za nejpřínosnější právnické publikace v ČR a SR.

Moc nás těší vítězství druhého vydání komentáře k zákonu o obchodních korporacích autorského kolektivu pod vedením Jana Lasáka, Jan Dědiče, Jarmily Pokorné a Zdeňka Čápa.

Za autorský kolektiv převzal cenu JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Druhé vydání úspěšného komentáře doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Reflektuje změny, k nimž v komentované oblasti došlo a odborný výklad doplňuje o nejnovější a nejaktuálnější judikaturu i literaturu. Zároveň je obohacen o související účetní a daňový komentář.

Komentář je zařazen také do ASPI jako nedílná součást právního oboru Právo obchodních korporací včetně Průvodce